Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie A Bridge Too Far (1977).

Movie information

Title A Bridge Too Far (1977)
Type Movie

Subtitle info

ID tZAR
Created Mar 31, 2011, 7:16:20 PM
Contributor Anonymous
Language Vietnamese
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

A.Bridge.Too.Far.1977.BRRip.Xvid.AC3.PRoDJi

Subtitles preview

Filename
A.Bridge.Too.Far.1977.BRRip_1giay.net
Name
a_bridge_too_far_1977_brrip_1giay_net
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:41.630 00:00:45.293
 1. Giờ đây thật khó mà nhớ lại,
 2. nhưng châu Âu vào năm 1944 là thế.
2 00:00:49.886 00:00:52.286
 1. Cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ll
 2. đã bước vào năm thứ 5...
3 00:00:52.286 00:00:54.652
 1. và tiếp tục theo cách của Hitler.
4 00:00:54.654 00:00:57.179
 1. Lính Đức khống chế
 2. hầu hết Châu Âu.
5 00:00:58.878 00:01:2.005
 1. Ngày D đã thay đổi tất cả.
6 00:01:3.677 00:01:7.169
 1. Ngày D, 6 tháng 6 năm 1944,
7 00:01:7.165 00:01:11.465
 1. khi Lực lượng Đồng Minh, dưới sự
 2. chỉ huy của tướng Eisenhower,
8 00:01:11.357 00:01:14.520
 1. đổ bộ lên vùng bờ biển Bắc Pháp.
9 00:01:14.526 00:01:17.393
 1. Tháng 7, họ đã có thể
 2. mở màn cuộc tấn công.
10 00:01:17.373 00:01:21.104
 1. Tháng 8, Paris được giải phóng.
11 00:01:22.173 00:01:25.904
 1. Quân Đức rút chạy tán loạn.
12 00:01:26.686 00:01:29.746
 1. Nhưng Đồng Minh, cùng với những
 2. thắng lợi, cũng có một số vấn đề.
13 00:01:29.694 00:01:34.063
 1. Đường tiếp vận vẫn phải
 2. vòng qua Normandy,
 3. xa thêm ngoài 400 dặm,
14 00:01:34.014 00:01:36.346
 1. và trở nên thiếu hụt
 2. một cách nguy hiểm.
15 00:01:36.382 00:01:38.475
 1. Đà tiến của Đồng Minh
 2. bắt đầu chững lại.

Statistics

Number of downloads 51
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.53
Number of characters 45K
Number of characters per line 20.44

No comments